تغییر تصویر کاور شما
آپلود
سینا رزمی
تغییر تصویر کاور شما
سال ها در زمینه تجارت الکترونیک فعالیت و با ابعاد مختلف آن زندگی کردم. به عنوان توسعه دهنده پلتفرم های زیادی را خلق کرده و توسعه داده ام.
دغدغه ایجاد و توسعه کسب و کار های ایرانی در مقیاس بین المللی را در سر دارم.
وضعیت این حساب کاربری تایید شده است

این کاربر هنوز هیچ اطلاعاتی به پروفایل خود اضافه نکرده است.