اکتبر 31, 2023

آموزش ماسک متن در فوتوشاپ

آموزش ماسک متن در سوژه مورد نظر که میتونه در موارد مختلف کاربردی باشه...
اکتبر 30, 2023

آموزش تطبیق زاویه 2 سوژه در فوتوشاپ

گاهی مواقع نیاز هست تا زاویه و پرسپکتیو 2 سوژه یا مدل را برابر کرده و یا یک همپوشانی برای آنهابه وجود بیاوریم...
اکتبر 28, 2023

آموزش موکاپ لیبل محصول

خیلی از مواقع شما به عنوان یک طراح گرافیک یا مالک یک کسب و کارنیاز دارید که محصولات ...