جشن میلاد حضرت علی (ع)و روز بزرگداشت مقام معلم
جشن میلاد حضرت علی (ع)و روز بزرگداشت مقام معلم
جشن میلاد حضرت علی (ع)و روز بزرگداشت مقام معلم
جشن میلاد حضرت علی (ع)و روز بزرگداشت مقام معلم
جشن میلاد حضرت علی (ع)و روز بزرگداشت مقام معلم
جشن میلاد حضرت علی (ع)و روز بزرگداشت مقام معلم


 

برگزاری جشن قلک
برگزاری جشن قلک
مسابقات رباتیک
برگزاری نمایشگاه کتاب
برگزاری نمایشگاه کتاب
برگزاری نمایشگاه کتاب
آزمون محاسبات یک

              

 

 

 

 

آدرس : فرمانیه-خیابان شهید لواسانی -روبروی خیابان وطن پور -بن بست داریوش شماره 74- دبستان غیردولتی رشدفرمانیه
تلفن : 2934
دورنگار : 22720147
رايانامه : mail@roshd1.ir